WIRTAVESITIIMI – luonnonystävät jokiluontoa ennallistamassa

 

Jokiluonto on arvokas osa Höytiäisen vesistöä – satoja kilometrejä omanlaisiaan virtaavia vesiä halkoo valuma-aluetta virraten kohti Höytiäistä.  

Wirtavesitiimi, WVT, perustettiin loppuvuodesta 2020 kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkäjänteisiä virtavesi- ja valuma-aluekunnostuksia. Tiimi toimii yhdistyksen jokiosastona Höytiäisen valuma-alueilla. WVT keskittyy nimensä mukaisesti Höytiäisen jokiluontoon tehtävinään kerätä ja/tai tuottaa luotettavat lähtötiedot nykytilanteesta ja inventoida avainalueet, päivittää toimenpidesuunnitelmia 

kalastuslain hengessä ja Vuoksen taimenkantojen hoito-ohjelman mukaisesti ts. laatia jokikohtaiset suunnitelmat, osavaluma-aluetarkastelut, toteuttaa suunnitelmien mukaisia kunnostuksia ja muita 

toimenpiteitä, organisoida talkoita, huolehtia seurannasta ja tarkkailusta sekä kehittää toimintaa edelleen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. WVT on myös jokiluonnon edunvalvoja ja lausuu tarvittaessa erilaisiin suunnitelmiin omat näkemyksensä.  

Pro Höytiäinen