Pro Höytiäinen - laajempi kuin järvi

Yhdistys

Pro Höytiäinen ry perustettiin syksyllä 2014 tavoitteenaan puhdas ja leväkukinnoista vapaa kalaisa järvi, joka tunnetaan tulevaisuudessa myös vastuullisesta ympärivuotisesta järvimatkailusta ja jonka rannoilla on elinvoimaiset kylät.  

Alusta asti on ollut selvää, että yhdistys toimii järvi edellä, mutta ihmistä unohtamatta. Järvi on yhteinen luonnonvara, josta voivat kaikki nauttia ja josta siksikin tulee yhdessä pitää huolta. Kun järvi voi hyvin, voi se myös tarjota hyvinvointia.

Sloganiksemme valikoitunut "laajempi kuin järvi" sekä logon vedessä laajenevat renkaat kuvaavat järveen ja veteen liittyvää asioiden kirjoa, myös ajattelu- ja toimintatapaamme - järvilähtöistä aluekehittämistä. 

Keitä me olemme? 

Yhdistyksen jäsenmäärä on kolme vuotta perustamisen jälkeen toistasataa. Mukana on niin ranta-asukkaita, mökkiläisiä kuin vesistö- ja ympäristökysymyksistä jo työnsä puolesta kiinnostuneita toimijoita, kyläyhteisöjä ja luonnonystäviä, paikkakuntalaisia ja kauempana vaikuttavia, joilla on jokin kytkös seutuun, myös yrityksiä. 

Kuntien tuki järviyhdistykselle ja sen toiminnalle on pieni, vuosittain anottava toiminta-avustus. Yhdistyksen toiminnassa olevat resurssit löytyvätkin järviyhdistyksen jäsenistöstä ja hallituksesta - asiasisältöön liittyvästä panoksesta, Höytiäiseen liittyvästä pitkästä kokemuksesta ja sen tuottamasta näkemyksestä, vahvasta sitoutumisesta järviyhdistyksen toimintaan ja laajoista suhdeverkostoista.

Hallituksen muodostaa tällä hetkellä puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä, jotka edustavat koulutus- ja työhistorioiltaan varsin monipuolista osaamista.

Miksi me toimimme?  

Höytiäinen on – näkökulmasta riippuen – Suomen 10. tai 15. ja Pohjois-Karjalan 3. suurin järvi. Järven laajuus tarkoittaa pitkiä etäisyyksiä, sijainti keskellä haja-asutusaluetta harvalukuista perusväestöä. Toisaalta sijainti Joensuun kupeessa ja lentokentän läheisyys sekä alueen vapaa-ajanasutus moninkertaistavat järven vaikutuspiirissä olevan väestön. Mahdollisuuksiamme ovat siis rauhallinen sijainti, mutta hyvä saavutettavuus. 

Höytiäisen järvenlasku on maan, jopa Euroopan, merkittävin. Mielenkiintoinen historia ja monimuotoinen luonto tekevät Höytiäisestä erityisen.   Järvestä on runsaasti sekä tutkittua tietoa että tarinoita, mutta silti sen tunnettuus on melko heikko. Tieto ei ole tavoittanut. Se on ylitettävissä oleva kynnys.

Järvellä tai järveen liittyen on useita toimijoita, mutta toimijoiden välillä on vain vähän yhteistyötä. Järveen ja veteen liittyvät asiat ovat monisyisiä ja aina vahvasti kytköksissä toisiinsa. Eri teemojen parissa toimivien välille tarvitaan yhteistyötä. 

Puhdas vesi on itseisarvo, mutta itsestäänselvyys se ei ole. Vesiteema on juuri nyt ajankohtainen. Sininen biotalous, vesiluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä kiertotalous, puhtaat ratkaisut ja vesienhoito ovat hallituksen kärkihankkeita. Matkailuorganisaatiot rakentavat strategioitaan veteen ja luontoympäristöön liittyen. Järviyhdistys haluaa Höytiäisen ympäristöineen olevan mukana tässä kehityksessä.  

Näistä lähtökohdista Pro Höytiäinen toteaa alueen toimijoiden herättelyn (lähi)vesiteemaan ja ylipäätään huomaamaan Höytiäinen, yhteistyön rakentamisen toimijoiden välille sekä järvi-identiteetin vahvistamisen olevan tärkeällä sijalla yhdistyksen alkutaipaleella ja kohti puhtaan veden allasta. 

Järvi on yhteinen.